GOLD-PACK

Agencija za informatički inženjering HELP, www.aiihelp.com
GOLD-PACK

Sertifikati

Sertifikati koje su ispoštovani,
neprestano dopunjuju kvalitet
naših proizvoda ...

Više ....

HACCP sistem

HACCP sistem obuhvata:
- kontrolu polaznih sirovina
- kontrolu proizvodnog procesa
- kontrolu naknadne kontaminacije

Smisao primene HACCP-a u konroli
namirnica jeste povećanje bezbednosti
i higijenske ispravnosti namirnica u
svim fazama proizvodnje, kao i
obezbeđivanje kvaliteta namirnica.

. . .

Priznanja

Priznanja koja dobijamo postavljaju
nove izazove u traganju za što višim
kvalitetom i stimulišu sposobnost
organizacije da isporučuje proizvode
koji ispunjavaju sve zahteve.

Više ....
Standardi

Posebne norme

Naročita pažnja u procesu proizvodnje
se obraća na apsolutno poštovanje normi
i propisane recepture.

Kontrola procesa proizvodnje, norme
pakovanja i distribucije proizvoda su
oduvek bili i uvek će biti iznad zahtevanih.

Naši proizvodi su, samim tim uvek
proverenog i vrhunskog kvaliteta !

GOLD-PACK

Tel./Fax: +381 (0)11 8232 301, 8233 171, 8233 440

GOLD-PACK - sa Vama od 1990.g.

Kontaktirajte nas